1/6 Kotobukiya "Rebuild of Evangelion ".

20 .
2020 .
$76.

http://s7.uploads.ru/TMlgx.jpg

http://s7.uploads.ru/TMlgx.jpg
http://sd.uploads.ru/Qi8JC.jpg
http://sh.uploads.ru/vIKxn.jpg
http://s3.uploads.ru/wPElg.jpg
http://sg.uploads.ru/euJ93.jpg
http://s5.uploads.ru/ixga5.jpg
http://sd.uploads.ru/j9TK8.jpg
http://sg.uploads.ru/MfhHd.jpg
http://s7.uploads.ru/lgtGn.jpg