.
4+, ( ) . . ( )

13000 +
https://i.imgur.com/vsYxDD0.jpg