Kotobukiya 1:6 " - ".

2022.
$132.

http://forumupload.ru/uploads/0014/c1/42/708/993680.jpg