Kotobukiya 1/6 Fine Art.

36 .
2021.
$330.

https://i.imgur.com/j5HY0mr.jpg