Предрелизная дизайнерская статуэтка Человека-паука Майлза Моралеса линейки Unruly Industries от Sideshow Collectibles на основе артов от Tracy Tubera.

https://i1.imageban.ru/out/2019/10/08/b7937eae3a0f899e3327a7881680c40c.jpg

фото

https://i2.imageban.ru/out/2019/10/08/3188a46db7ae7d274fc482cc7e5111b3.jpg
https://i1.imageban.ru/out/2019/10/08/edaf671d5865522b0916d4abdfc070af.jpg
https://i6.imageban.ru/out/2019/10/08/5097ab19c96b02c253ef8cae489e3bc7.jpg
https://i5.imageban.ru/out/2019/10/08/ad8cc98af72d62c7fdcdbedc29299653.jpg
https://i6.imageban.ru/out/2019/10/08/dc0351af31d70a5b1b36370015ced868.jpg
https://i6.imageban.ru/out/2019/10/08/11e2f30b23241ef13013250ca9bab1af.jpg
https://i1.imageban.ru/out/2019/10/08/a9202ccb7d0a8a5b9d74d888dae73204.jpg
https://i4.imageban.ru/out/2019/10/08/bb9da0ebfed23c0fe01659b3afe18705.jpg
https://i1.imageban.ru/out/2019/10/08/b7937eae3a0f899e3327a7881680c40c.jpg